GS.TS Nguyễn Mai Chinh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh