Giới thiệu về G-BI

Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển các doanh nghiệp thông qua việc mở rộng, nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì các nhân tài. Nếu được đào tạo chuyên sâu, lãnh đạo tốt, có sự tư vấn và chỉ dẫn của các chuyên gia tư vấn chuyên ngành, cùng với với sự nỗ lực các doanh nghiệp nhất định sẽ thành công và phát triển.

Tin tức G-BI
Tổng giám đốc Nguyễn Mai Chinh lọt vào danh sách doanh nhân xuất sắc Asean

Ngày 27-11-2015, tại thủ đô Băng Kok Thái Lan, Tổng giám đốc Nguyễn Mai Chinh, đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI Quốc tế đã vinh dự được nhận 2 giải thưởng danh giá: “Danh hiệu doanh nghiệp suất xắc Asean” và “Danh hiệu doanh nhân xuất sắc Asean”.

Liên kết Website