Giới thiệu về G-BI

Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển các doanh nghiệp thông qua việc mở rộng, nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì các nhân tài. Nếu được đào tạo chuyên sâu, lãnh đạo tốt, có sự tư vấn và chỉ dẫn của các chuyên gia tư vấn chuyên ngành, cùng với với sự nỗ lực các doanh nghiệp nhất định sẽ thành công và phát triển.

Tin tức G-BI
G-BI International với hoạt động hợp tác tư vấn, đào tạo và thương mại 2013
Trong những tháng qua, Ban Lãnh đạo G-BI tiếp tục mở rộng triển khai các dự án đào tạo chất lượng cao cũng như tham gia tư vấn, hỗ trợ, tổ chức hội thảo chuyên đề và giảng dạy cho các Trường Đại học: Đại học Đồng Tháp, Đại học Tài chính-Kế toán, Đại học Đông Á, Đại học Hà tĩnh, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội, Cao đẳng Bến tre…và ký kết liên danh hợp tác với Mekong IC để triển khai với các dự án tại Bến tre, Tiền Giang, Vinh Long, Long An và Trà Vinh.
Liên kết Website