Giới thiệu về G-BI

Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển các doanh nghiệp thông qua việc mở rộng, nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì các nhân tài. Nếu được đào tạo chuyên sâu, lãnh đạo tốt, có sự tư vấn và chỉ dẫn của các chuyên gia tư vấn chuyên ngành, cùng với với sự nỗ lực các doanh nghiệp nhất định sẽ thành công và phát triển.

Tin tức G-BI
Đại diện Việt Nam tham dự Kỳ Họp lần thứ I Ủy ban Nghiên cứu Quản trị Nhân sự Toàn cầu của WFPMA

Ngày 13/4/2015, nhận lời mời của Liên đoàn Thế giới các Hiệp hội Quản trị Nhân sự (World Federation of People Management Associations - WFPMA), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhân sự (Human Resource Association – HRA), Chủ tịch Công ty Quản lý Tri thức Quốc tế G-BI -  TS. Nguyễn Thế Vinh đã tham dự Kỳ họp lần thứ I của Ủy ban Nghiên cứu Quản trị Nhân sự Toàn cầu – một đơn vị mới của WFPMA tại Trung tâm Hội nghị Etoile Saint Honore, Paris. Hiệp hội Quốc gia Quản trị Nguồn Nhân lực Pháp (Association Nationale des Directeurs des Resources Humaines (ANDRH) là đơn vị chủ nhà đón tiếp Hội đồng WFPMA, Ủy ban Nghiên cứu Quản trị Nhân sự Toàn cầu WFPMA và các thành viên đến từ tất cả các khu vực.

Liên kết Website