Ngày 20/11/2018 Chào mừng Tổng thống và Phu nhân vô cùng hiền hậu Ấn Độ và đoàn quan chức cấp cao Ấn Độ đã tới Việt Nam.

Chủ tich GBI Group Gs.Ts. Nguyễn Mai Chinh tham dự cuộc họp hợp tác Quốc tế giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ Tướng Singapore

Ngày 12/11/ 2018 Chủ tịch GBI Group Nguyễn Mai Chinh tham dự hội nghị tại Singapore!

Chúc mừng Vietnam và Singapore, các Ngài Thủ Tướng Việt Nam.

Ngày 26/4/2018 Chủ tịch GBI Group Nguyễn Mai Chinh tham dự hội tại Singapore!

Chúc mừng Vietnam và Singapore, các Ngài Thủ Tướng Việt Nam 
Các tin đã đăng: